Parterapi i Aarhus

Vestergade 48, i

Parterapi er hjælp til at få det bedste frem i et parforhold.

Parterapi retter sig mod at hjælpe jer til at opdage, hvordan I kan fokusere udviklende på de udfordringer I har. Så I får noget bedre frem i hinanden, og jeres parforhold kan udvikle sig. 

 

Jo længere tid vi oplever mistrivsel i et parforhold, jo større er risikoen for at vi forsøger at skabe forandring på måder der giver vores partner oplevelsen af kritik. Dermed vokser den indbyrdes ulykke sig større. 

Utallige mislykkede forsøg på at forandre hinanden er ofte den udfordrende bagage par har med sig, når de søger hjælp hos en parterapeut.

  

Parterapi er en samarbejdsproces mellem jer og parterapeuten. Parterapi går kort sagt ud på at hjælpe jer til at begynde at bruge de ressourcer det koster jer at være utilfredse med, og måske kritisere, hinanden til at arbejde på at forandre jer selv og jeres parforhold.

 

Parterapi går også ud på at lære jer begge at se og forandre de mønstre i jeres måder at være sammen på, som gør jer ulykkelige.

 

Jo længere I kommer, jo lettere bliver det for jeres parter at møde jer der, hvor det gør jer begge noget godt.

 

Det er sjældent det bedste at vente med at gå i parterapi, til problemerne virker uoverskuelige, men samtidig er det ofte først i denne fase, at mange vælger at søge hjælp. Nogle vælger at gå i parterapi før der er opstået alvorlige problemer. På denne måde bliver parterapien en hurtigere en proces, hvor vi kan arbejde med at udvikle jer personligt og som par, uden samtidig at skulle bruge kræfter på at håndtere akutte og alvorlige problemer i processen. Denne fordel har de færreste dog, da de fleste som sagt henvender sig efter længere tids mistrivsel.

 

Fælles for al parterapi er ønsket om en bedre relation til sin partner og større indbyrdes glæde og trivsel. Og dette er mit udgangspunkt for at hjælpe jer, uanset hvad jeres situation er. Vi undersøger i fællesskab, hvad I savner, er kede af, vrede over mm. Altså hvad I ønsker min hjælp til at forandre.

 

Nogle er tilbøjelige til at placere skylden - årsagen til smerten og problemerne - hos den anden. Andre ser også deres egen andel i problemerne, men har svært ved at finde ud af, hvordan de kan forandre sig. Et godt parforhold forudsætter at begge parter kan forstå, sætte ord på og handling bag egne og partneres behov for blandet andet respekt, accept, tryghed, begær, støtte, opmuntring og forståelse. Når forsøgene på at få udtrykt og imødekommet disse behov igen og igen skaber frustration og konflikter kan parterapi være en god ide.

 

Samarbejdet i parterapien retter sig mod at hjælpe jer med at finde mere frugtbare måder at være sammen på. Det er også vigtigt at jeg får hjulpet jer til at erfare, at det at udvikle et mere tilfredsstillende parforhold kræver en daglig indsats fra begge parter. Erfaringen viser, at de fleste problemfyldte parforhold kan reddes og gøres betydeligt mere tilfredsstillende at være i, når begge er indstillede på at yde en tilstrækkelig indsats.

 

Selv når kærligheden har syntes død i lang tid, og svigtene utilgivelige, så viser erfaringen, at det kan lade sig gøre at finde hinanden på ny.

  

Det som ofte udløser akutte kriser i parforhold er, når der sker ulykker eller optræder arbejdsmæssige belastninger. Jalousi, utroskab, sygdom, dødsfald, alkohol- og stofmisbrug samt vold er andre hyppigt sete akut udløsende faktorer. Men også det er stifte familie og få børn er for nogle årsag til akutte og langvarige kriser.

 

De mindre akutte kriser handler ofte om gentagne og nedbrydende konflikter, der ikke løses og i stedet bliver til magtkampe ligesom savn af nærhed, sex og tryghed ofte er vigtige temaer. Sådanne forhold indebærer i mange tilfælde forladthedsfølelser, resignation, hævnlyst, ensomhed, utroskab og ligegyldighed, ligesom de håb og drømme parterne engang havde glemmes i hverdagens grå ørkesløshed.

 

Parterapi har forskellige udgangspunkter og formål, og parterapeutiske forløb kan være meget forskellige. Fælles for alle forløb er at terapien først retter sig mod en afdækning af de problemer parret oplever. Det er ud fra denne afdækning at terapien tilrettelægges - efter de personlige ønsker og behov parret har.

 

I er velkomne til at kontakte mig telefonisk på 61 65 64 53 eller pr. mail hvis I har spørgsmål.

 

Parterapi kan have mange formål. Fælles for dem alle er, at to personer er indstillet på at søge hjælp til at udvikle eller afvikle deres parforhold. Nogle er i krise, og begge er f.eks. ulykkelige over magtkampene, skænderierne og den stadig større indbyrdes afstand, men kan ikke finde ud af hvad de kan gøre for at ændre de nedbrydende samspil. Andre søger hjælp for at forebygge at små, men gentagne uløselige konflikter, før de ender med at vokse sig til store problemer som kan true parforholdet. Endeligt ønsker nogle at udvikle et i forvejen tilfredsstillende parforhold, så de kan få endnu mere glæde af hinanden gennem livet.

 

Nogle par henvender sig med et eksplicit ønske om at komme til at tale med en mandlig parterapeut i Århus, der også er autoriseret psykolog. Jeg kan på det klareste anbefale at man søger hjælp hos parterapeuter, der er psykologuddannede og autoriserede. Hvad terapeutens køn angår er det væsentligt at være opmærksom på, at man gennem et parterapeutisk forløb vil opleve udfordringer, uanset psykologens køn.  Man vil således opleve nogle fordele, når I søger en mandlig parterapeut i Århus, og andre, når I søger en kvindelig parterapeut. Hvad der fungerer bedst for jer kan være svært at sige på forhånd. Dog er det værd at være opmærksom på, at så længe man søger hjælp hos en autoriseret psykolog er der en garanti for, at parterapeuten er veluddannet og har den fornødne erfaring til at kunne hjælpe jer.

Kontakt

Telefon: 61 65 64 53


Email: kontakt@franklyngholm.dk

Lederudvikling og organisationspsykologisk konsultation


analytisk-ledelse.dk